Athena HMS

Søknadsprosesser

(sg, renhold, bilpleie)

Sentral godkjenning

Sentral godkjenningerer en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften(SAK10), og innebærer at man blir godkjent for ansvarsrett innenfor bygg-og anleggsbransjen. Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må søke om ansvarsrett i byggeprosjekter. Dersom foretaket ikke har sentral godkjenning, kan det søkes om lokal godkjenning til kommunen der arbeidet skal gjennomføres. En lokal godkjenning er mer omfattende og innebærer at man ved hver søknad må dokumentere bedriftens kompetanse, utdanning og erfaring.

 Dette er tidkrevende og til tider unødvendig arbeid. Foretak med sentralgodkjenning er godkjent for ansvarsrett over hele landet, og slipper å dokumentere bedriftens kompetanse for hver søknad da dette allerede er dokumenter i godkjenningen.Kort oppsummert betyr en sentral godkjenning at man sparer tid og kostnader ved søknader, samt behandlingstiden ved søknader reduseres drastisk.

Hvorfor bruke bistand til søknad om sentral godkjenning?

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Vår erfaring er at mange foretak ikke blir godkjent, fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført. I noen tilfeller ser vi også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt. I tillegg kan vi være en veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder.

Vi i athenahms.no hjelper gjerne din bedrift med og bli sentralgodkjent, vi har god erfaring fra tidligere jobber og korter ned søknadsprosessen så mye som mulig.

Vi hjelper deg!

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid:

Vi utfører både førstegangssøknad, fornyelser, oppgradering og utvidelse. En sentral godkjenning varer i tre år, men behov for enten oppgradering av tiltaksklasse eller utvidelse av funksjonsområder kan oppstå før denne løper ut. Vi vil bistå deg ved å velge riktig løsning dersom dette blir behov.Hos oss er du i trygge hender! Tre år går fort, og vi vil sørger for at du følges opp i god tid før søknaden må fornyes.

 • Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger
 • Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå
 • Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder /tiltaksklasser og foretakets kompetanse
 • Vurdering av innsendte referanseprosjekter. At prosjektene er godt nok beskrevet og at nødvendige opplysninger foreligger
 • Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring
 • Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for byggkvalitet, fortrinnsvis via ByggSøk sentral godkjenning

Styring / IKsystem

NB! For å kunne søke om sentral godkjenning, krever Direktoratet forByggkvalitet at bedriften innehar et revidert og godkjent kvalitetssikringssystem. Vårt IK/styringssystem er godkjent for dette formålet.
Pris Sentralgodkjenning: 2990,-eks.mva

Bilpleiesøknad

Nå har vi fått en oppdatering ifra arbeidstilsynet om at alle som driver med bilpleie, hjulskift eller hjullagring må søke om godkjenning. Dette kan du lese mer om hos arbeidstilsynet.no, se denne linken: Les mer

Har du noen spørsmål eller lurer på noe så kan du ringe meg direkte på +47 941 49 311 ellersende en mail. Jeg er alltid glad for å hjelpe til!

Virksomheter med ansatte må kunne dokumentere at de

 • Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
 • Oppfyller kravene tilvernetjeneste
 • Har skriftlige arbeidsavtaler for alle ansatte
 • Har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelleyrkesskade
 • Har gyldig utslippstillatelse, dersom de er omfattet av forurensningsforskriften § 15-1 (lovdata.no)

   

Hvis du ønsker at vi hjelper deg med søknaden, så ta gjerne kontakt!

Pris for søknad: Kr 1990,

Renholds godkjenning

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester,skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Dette gjelder og privat kjøp av renholdstjenester.

Athena HMS hjelper deg med og levere en god søknad for å korte ned behandlingstiden og er tilgjengelig under hele perioden om du har spørsmål.

Det er lovlig å kjøpe fra virksomheter som har «søknad under behandling» eller «HMS-kort bestilling under behandling».
Derfor prøver vi så raskt som mulig og levere søknaden for og deretter fylle på med info som mangler slik at dere kan jobbe mens vi søker.

Renholdsvirksomheter som ikke står oppført i registeret, eller som står oppført som «ikke godkjent», kan ikke lovlig tilby renholdstjenester.