Athena HMS

STILLAS KURS

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

 • Trestillaser.
 • Rør- og koplingsstillaser.
 • Systemstillaser.
 • Knektestillas.
 • Rullestillas.
 • Bukkestillas og/eller hengestillas med oppheng.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-3. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillas gulv fra ni meter. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standard oppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

KURS PROGRAM

 • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
 • Tillatte belastninger.
 • Vindforankring.
 • Kontroll av stillas.
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
 • Praksis

Ved gjennomførsel av dette skal deltaker av kurset ha de nødvendige kunnskapene til å utføre daglige arbeidsoppgaver i høyden og på stillas med bevist bakgrunn rundt Helse, Miljø og Sikkerhet. Signert kursbevis blir tilsendt etter kurset er bestått.

Send oss en melding.

OM ATHENA HMS

Navnet Athena stammer fra Gresk mytologi og var blant annet gudinnen for visdom og strategi. Vi i Athena HMS har lang erfaring fra vår bransje og våre folk har bistått tusenvis av bedrifter med kurs, internkontrollsystemer og søknadsprosesser. På bakgrunn av over 10 års erfaring vil vi gjerne dele vår visdom med våre kunder akkurat som Athena gjorde for oldtidens mennesker. Trenger deres bedrift en trygg partner når det kommer til IK (HMS, MAT, BYGG), kurs eller bistand ved tilsyn eller søknader så er det bare å ta kontakt.